SEO CRM - dla freelancerów i agencji

art_track 11 miesięcy napisał

Spideric zyskał nową dużą funkcję - CRM dla agencji i freelancerów zajmujących się SEO. W połączeniu z monitoringiem pozycji w Google pozwala na automatyzację rozliczania klientów. System CRM został zaprojektowany tak, by mógł być wykorzystywany w wielu modelach rozliczeń. Więcej szczegółów na jego temat poznasz z tego wpisu.

Dla kogo SEO CRM?

Wbudowany system CRM w Spidericu może być z powodzeniem wykorzystywany przez freelancerów i agencje. Wspiera różne modele rozliczeń za świadczone usługi - rozliczenie za pozycje, stały abonament czy modele mieszane. W sposób automatyczny oblicza należności od klientów oraz może generować faktury i wysyłać im je.

Abonament

Abonament może być określony zarówno na poziomie całego projektu jak i na poziomie każdego słowa kluczowego z osobna. Określenie opłat na obu poziomach może być stosowane jednocześnie. Abonament może być określony zarówno na poziomie całego projektu jak i na poziomie każdego słowa kluczowego z osobna. Określenie opłat na obu poziomach może być stosowane jednocześnie.

Rozliczanie za pozycje

Wciąż popularne jest uzależnienie ceny usługi pozycjonowania od pozycji, jakie strona zajmuje na określone słowa kluczowe. W Spidericu możliwe jest ustalenie stawek dla określonych zakresów pozycji.

Sposób wprowadzania cen pozwala na ustalenie sztywnych wartości (np. 99zł miesięcznie), jak i wartości względnych w formie procentowej (np. 50%). Ten drugi sposób wymaga ustalenia ceny dla najwyższego zakresu (np. dla pozycji od 1 do 3), a wszystkie kolejne zakresy mogą być przedstawione w formie procentowej. Ułatwia to późniejsze aktualizacje cen.

Schemat rozliczeń za pozycje można ustalać na kilku poziomach. Najwyższy poziom, to domyślne stawki na poziomie konta. Może stanowić szkielet rozliczeń i punkt wyjścia do ustalania wycen dla konkretnych klientów.

Następny poziom to domyślne stawki za pozycje w konkretnym projekcie. Automatycznie określa stawki dla słów kluczowych, dla których nie zostały zrobione indywidualne wyceny.

Najniższy to stawki dla poszczególnych słów kluczowych.

Taki system wyceniania ma na celu usprawnienie dodawania nowych klientów i nowych fraz. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby całkiem zignorować wyceny na poziomie konta i projektu i ustalać ceny tylko dla konkretnych słów kluczowych.

Ustawienia stawek za pozycje – SEO CRM Spideric.com

Modele mieszane

Wymienione wyżej modele ustalania cen za pozycjonowanie mogą być dowolnie mieszane. System zawsze uwzględnia wszystkie ustawione czynniki wpływające na koszt pozycjonowania - zarówno abonament, jak i stawki za pozycje.

Kosztorysy

System każdego dnia tworzy kosztorysy dla wszystkich klientów. Przychody generowane z klientów oraz pozycjonowanych stron i słów kluczowych przedstawiane są w formie czytelnych wykresów. Ułatwia to analizę skuteczności działań w czasie a na koniec miesiąca wiadomo dokładnie, jaką kwotę należy wystawić klientowi na fakturze.

Fakturowanie

CRM posiada wbudowany system wystawiania faktur. Jego głównym celem jest automatyzacja wystawiania dokumentów księgowych. Oznacza to, że system automatyczne wystawia faktury za mijający miesiąc na podstawie wyliczonych wcześniej należności. System wyposażony jest dodatkowo w panel do ręcznego wystawiania faktur.

Funkcje związane z fakturowaniem nie są niezbędnym elementem systemu CRM i można go w każdej chwili aktywować. W przyszłości pojawią się też integracje z zewnętrznymi systemami do wystawiania faktur.

Wysyłanie faktur mailem

Dokumenty wystawiane w sposób automatyczny mogą być od razu wysyłane drogą mailową do wskazanych odbiorców. Spideric posiada standardowe wiadomości dla faktur i przypomnień o terminie płatności, ale można je spersonalizować poprzez zakodowanie własnych szablonów w HTML.

Przypomnienia o terminie zapłaty

Fakturom można nadawać statusy. Dla tych, które nie otrzymały statusu „zapłacona” przed upłynięciem terminu zapłaty mogą być wysyłane automatyczne przypomnienia.

Ustawienia fakturowania – SEO CRM Spideric.com

Jak zacząć używać CRMu?

Funkcja CRM jest dostępna dla posiadaczy aktywnych pakietów z poziomu „Agencja”. Po potwierdzeniu danych firmy można dodawać klientów i przypisywać im projekty z monitoringu pozycji. Dane klientów nie muszą być uzupełnione, jeżeli nie planujesz korzystać z funkcji fakturowania w Spidericu.


Jeżeli masz uwagi lub pomysły, którą mogą sprawić, że SEO CRM Spiderica będzie jeszcze lepszy to napisz do nas. Jesteśmy cały czas otwarci na pomysły dotyczące rozwoju narzędzia - zarówno monitoringu pozycji, jak i systemu CRM.