Nowe widoki raportów

art_track 4 miesięcy napisał

Chcąc jak najbardziej ułatwić korzystanie z raportów Spiderica podjęliśmy decyzję o przebudowie widoków raportów, tak by przekazywały jak najwięcej informacji i ułatwiały wyciąganie wniosków ze zmian zachodzących w wynikach wyszukiwania. Zmiany objęły podstawowe typy raportów, które jako pierwsze pojawiły się w Spidericu. Ich szczegółowy opis znajduje się w tym wpisie.

Podsumowanie projektu

Nowe elementy widoku podsumowania projektu

Do podsumowania projektu dodane zostały informacje o liczbie wariantów adresów URL, tytułów i opisów dla każdego słowa kluczowego w wybranym zakresie czasu, co prezentuje powyższy zrzut ekranu. Z poziomu tego widoku, bez konieczności otwierania innych raportów widać, które frazy mogą mieć np. problem z kanibalizacją.

Raport pozycji

Nowy widok raportu pozycji

Dużo większe zmiany zaszły w raporcie pozycji. Klasyczną tabelę, typową dla wielu działających od lat monitoringów pozycji zamieniliśmy na bardziej rozbudowaną formę.
Wykres trendu pozycji
Jak widać na powyższym zrzucie lista pozycji została zmieniona na wykres przedstawiający trend zmian. Klikając wykres można przełączać jego zakres między sztywnym (od pozycji 0 do 100) - dobrze na nim widać pozycje w wybranym okresie w bezwględnym zakresie tzn. top 100 i automatycznym dostosowującym się wielkości fluktuancji - łatwiej widać na nim minimalne zmiany pozycji.
Pozycje
Następne 3 kolumny pokazują: pozycję z poprzedniego dnia, pozycję z bieżącego dnia i zmianę pozycji. Pozycje sprawdza się najczęściej codziennie, dlatego wprowadzenie ograniczenia liczb w raporcie ma sprawić, że raport będzie bardziej czytelny.
Adres URL
Następna kolumna pokazuje adres URL (o ile domena zajmuje pozycje w top 100) oraz informuje o ewentualnej zmianie adresu w porównaniu do poprzedniego dnia. Jeżeli zmiana zaszła, obok adresu URL pojawi się symbol report_problem a poniżej będzie widoczny adres URL, który wyświetlał się na najwyżej pozycji dzień wcześniej.
Inne zmiany
Jeżeli zaszły inne zmiany dotyczące danego słowa kluczowego (np. tytuł lub opis) to ich symbole będą widoczne na końcu wiersza. To może być ważna informacja, np. kiedy na stronie nie wprowadzano zmian w znacznikach meta a prezentacja w wynikach wyszukiwania ulega zmianie.

Raport map

Widok raportu map jest prawie identyczny, jak raport pozycji. Jedyną różnicą jest to, że nie zawiera informacji o zmianie tytułu i opisu w mapach. Jeżeli domena nie jest widoczna w mapach, w miejscu pozycji będzie widoczna informacja o tym, czy mapa w ogóle w wynikach wyszukiwania dla danej frazy została przez Google wyświetlona czy nie.

Raport adresów URL

Nowy widok raportu adresów URL

Trudny do zrozumienia w prostej formie raport adresów URL został rozbudowany, tak by w lepszy sposób wizualizować zmiany w wynikach wyszukiwania. Prezentowane w nim dane, mają pomóc w odkrywaniu problemu kanibalizacji i ułatwić rozwiązywanie go. Poza adresami URL widocznymi na najwyższych pozycjach dla każdego słowa kluczowego, są dodatkowe informacje, jak średnia pozycja dla każdego URLa, czy ilość dni, w których adres URL był widoczny w wynikach wyszukiwania. Podobnie, jak w poprzednich raportach, zostały tu dodane informacje pochodzące z innych raportów, żeby ograniczyć liczbę "przeskoków" między raportów do pełnego zrozumienia sytuacji.
Prezentacja adresów URL według dni
W pierwszym wierszu pokazane są warianty adresów URL według dni. 1 to wariant widoczny przez największą ilość dni, 2 to drugi najczęściej widoczny itd.
W każdym dniu, w którym zaszła zmiana adresu URL w porównaniu do dnia poprzedzającego widoczny jest symbol wzrostu keyboard_arrow_up, spadku keyboard_arrow_down lub brak zmiany remove pozycji. Pokazuje to w jaki sposób zachowała się pozycja strony w danym dniu wraz ze zmianą adresu URL.
Adresy URL według widoczności
W kolejnych wierszach zaprezentowane są adresy URL w kolejności według ilości w dni, przez które były widoczne na najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Od adresu, który był najdłużej po najmniej widoczny.
Średnia pozycja i widoczność
Pod każdym adresem URL znajduje się informacja o średniej pozycji, jaką w wybranym okresie czasu (domyślnie 30 dni) zajmował dany adres URL oraz informacja o ilości dni w których adres URL był widoczny w wynikach wyszukiwania. Średnia pozycja liczona jest jedynie z dni, w których adres URL był widoczny.
Najwyżej pozycjonujący się adres URL
Jeżeli w wybranym okresie czasu na danym słowie kluczowym było widocznych więcej niż jeden adres URL, ten z najwyższą średnią będzie oznaczony symbolem assistant_photo. Nie zawsze adres, który jest widoczny przez największą ilość dni będzie miał najwyższą średnią pozycję.

Raport tytułów i opisów

Nowy widok raportu tytułów i opisów w wynikach wyszukiwania

Raport tytułów i opisów w dużej mierze przypomina raport adresów URL.
Prezentacja tytułów/opisów według dni
W pierwszym wierszu dla każdego słowa kluczowego rozpisane są wszystkie warianty tytułów (lub opisów - w zależności od raportu) przyporządkowane do dni, w których były wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Każdy dzień, w którym nastąpiła zmiana adresu URL liczba porządkowa tytułu lub opisu jest podkreślona. Jeżeli w raporcie widoczna jest zmiana tytułu lub opisu, ale nie jest widoczne podkreślenie, oznacza to, że tytuł lub opis zmienił się w ramach ten samej podstrony.
Tytuły (opisy) według widoczności
W następnych wierszach pokazane są tytuły (lub opisy) w kolejności według ilośc dni, w których były wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
Adresy URL
Pod każdym tytułem lub opisem w zależności od raportu, widoczne są adresy URL, z których pochodzą. Jeżeli jeden tytuł lub opis powtórzył się między różnymi podstronami to będą one wylistowane, tak jak w oznaczonym na czerwono polu na zrzucie powyżej.

Wszystkie zmiany mają na celu podniesienie produktowności wynikającej z korzystania ze Spiderica. Jeżeli masz swoje pomysły lub brakuje Ci czegoś w naszym monitoringu pozycji i wyników wyszukiwania to daj nam znać za pośrednictwem fanpage'a na Facebook'u, zakładki kontakt lub czata na stronie. Cały czas pracujemy nad tym, by Spideric dostarczał coraz lepszych danych i był wygodniejszy w korzystaniu.